Εδαφολογικές Αναλύσεις

ximio 1

Το Εδαφολογικό Εργαστήριο λειτουργεί στα κεντρικά γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην Ι.Π. Μεσολογγίου, με μοναδικό σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού και να τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της σύγχρονης καλλιέργειας. Το εδαφολογικό εργαστήριο έχει εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου ο παραγωγός να έχει στα χέρια του ένα πολύτιμο εργαλείο βοήθειας για τη παραγωγή και το κέρδος του.
Στο εδαφολογικό εργαστήριο μπορούν να γίνουν αναλύσεις εδάφους, φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, ανάλυση νερού αρδεύσεως και οξύτητας ελαιολάδου.
Πιο συγκεκριμένα οι αναλύσεις περιλαμβάνουν τις εξής μετρήσεις:
Εδαφολογική ανάλυση:
1) Μέτρηση αγωγιμότητας (σύνολο αλάτων σε πάστα εδάφους)
2) Μέτρηση pH (οξύτητα σε πάστα εδάφους)
3) Μέτρηση Νιτρικού Αζώτου
4) Μέτρηση ολικού ασβεστίου (%)
5) Κοκκομετρική ανάλυση (Μηχανική σύσταση)
6) Μέτρηση οργανικής ουσίας (%)
7) Μέτρηση Ιχνοστοιχείων (χαλκού, σιδήρου, ψευδαργύρου, μαγγανίου, μαγνησίου)
8 ) Μέτρηση Φωσφόρου, Καλίου
Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση:
1) Μέτρηση ολικού Αζώτου (%)
2) Μέτρηση Ιχνοστοιχείων (χαλκού, σιδήρου, ψευδαργύρου, μαγγανίου, μαγνησίου)
3) Μέτρηση Φωσφόρου, Καλίου Ασβεστίου, Βορίου (%)
Ανάλυση νερού αρδεύσεως:
1) μέτρηση ιχνοστοιχείων
2) επίπεδα χλωρίου,
3) μέτρηση ανθρακικών , διττανθρακικών ιόντων
4) μέτρηση ασβεστίου, Καλίου, Νατρίου
5) μέτρηση SAR
6) σκληρότητα (Γερμανικοί, Γαλλικοί βαθμοί)
7) μέτρηση pH, Αγωγιμότητας (σύνολο αλάτων)
Σε κάθε μια από τις παραπάνω αναλύσεις παρέχεται και συμβουλευτική λίπανση από εμπειρογνώμονες-επιστήμονες Γεωπόνους σε περίπτωση που μας ζητηθεί, εντελώς δωρεάν.

Ασφάλειες παντός είδους

header1

Στα κεντρικά γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην Ι.Π. Μεσολογγίου στον 1ο όροφο, λειτουργεί γραφείο παροχών προγραμμάτων γενικών Ασφαλειών.
Έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί σας μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες!

Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης

PROGRAM_OLOKL

Πολιτική του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή βαμβακιού πιστοποιημένης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ¨AGRO 2-1 & 2-2¨ καθώς και η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και όλες τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την παραγωγή του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε εγγεγραμμένη γεωργική εκμετάλλευση στο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού δραστηριοποιείται και λειτουργεί με γνώμονα τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και τις απαιτήσεις του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Κύριοι στόχοι που επιδιώκονται από την εφαρμογή του προγράμματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού είναι οι παρακάτω:
1) Η παραγωγή ασφαλούς, ποιοτικού και ανταγωνιστικού προϊόντος για τον καταναλωτή.
2) Η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικές επιπτώσεων της γεωργίας.
3) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των παραγωγών και του αντίστοιχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
4) Η τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης που προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Ο Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ δεσμεύεται για την επιδίωξη και την τήρηση όλων των παραπάνω, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

Συμβουλευτική γεωργία
Γεωργικά Εφόδια & Μηχανήματα
Κάρτα Πελάτη

αρχείο λήψης

Αποκτήστε σήμερα, με μια απλή αίτηση την κάρτα πελάτη του Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «η Ένωση», η οποία σας παρέχει μεγάλα και σημαντικά πλεονεκτήματα. Με κάθε αγορά σας, εφόσον επιδείξετε την κάρτα σας στον αρμόδιο υπάλληλο, θα απολαμβάνετε τους πόντους που αντιστοιχούν στην κάθε αγορά σας. Όσο μεγαλύτερη είναι μια αγορά σας τόσους περισσότερους πόντους θα λαμβάνετε. Για παράδειγμα με μια αγορά σας της τάξεως των 100 ευρώ θα λάβετε 20 πόντους, ενώ για 10 αγορές σας των 10 ευρώ η κάθε μία, θα λάβετε 10 πόντους συνολικά. Παρά του ότι και στις δύο περιπτώσεις έχετε ξοδέψει 100 ευρώ για τις αγορές σας στην 1η περίπτωση (εφάπαξ αγορά αξίας των 100 ευρώ) θα λάβετε διπλάσιους πόντους! Επομένως, σας συμφέρει να επιλέγετε μαζικότερες αγορές και όχι αποσπασματικές! Προγραμματίστε τις αγορές σας ώστε να είναι όσο το δυνατόν μαζικότερες!

Με την κάρτα πελάτη θα απολαμβάνετε

-Αγροτικά μηχανήματα, εφόδια, εργαλεία, σπόρους, ζωοτροφές με σημαντικές εκπτώσεις ακόμη και ΔΩΡΕΑΝ.
-Σημαντικές εκπτώσεις στις παροχές υπηρεσιών μας.
-ΔΩΡΕΑΝ εδαφολογικές αναλύσεις-φυλλοδιαγνωστική και επισκέψεις στην καλλιέργεια σας απο
εξιδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας

Κτηνιατρικά

Κτηνιατρικά