Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19 Μαρτίου 2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ”Η Ένωση”

Με την υπ’ αριθ.2/1-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ”Η Ένωση” καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει, την 19η Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Θεοξένια Μεσολογγίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

      1. Τροποποίηση στο Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού σύμφωνα με το Ν.4384/2016

2. Συμμετοχή σε υπό ίδρυση εταιρεία εισροών.

3. Επικύρωση ή μη τοποθέτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης τακτικού μέλους.

4. Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την 26η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

geniki-sineleysi-190317