Ο.Ε.Φ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

handbook2

Θεματική Ενότητα:

Διαχείριση Ζιζανίων

handbook3

Θεματική Ενότητα:

Διαχείριση Άρδευσης

handbook1

Θεματική Ενότητα:

Εφαρμογή Ορθών Τεχνικών Κλαδέματος

handbook4

Θεματική Ενότητα:

Επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων αγροκτήματος

handbook5

Θεματική Ενότητα:

Τεχνικές Μείωσης Ανθρακικού αποτυπώματος

handbook6

Θεματική Ενότητα:

Διαχείριση λίπανσης

handbook7

Θεματική Ενότητα:

Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί

handbook8

Θεματική Ενότητα:

Διαχείριση εχθρών & ασθενειών Η εφαρμογή τεχνικών ορθολογικής και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας με βιολογικές μεθόδους

handbook9

Θεματική Ενότητα:

Βελτίωση εδάφους – Εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών με σκοπό τη βελτίωση της δομής και γονιμότητας του εδάφους και την μείωση της διάβρωσης