Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας η »Ένωση» στις 10/04/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ <<Η ΕΝΩΣΗ>>

Με την υπ’ αριθ.3/21-3-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας << Η ΕΝΩΣΗ >>, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει, στις 10 Απριλίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισμού στο Μεσολόγγι (Ναυπάκτου 35), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον:Επικαιροποίηση έγκρισης και υπαγωγής του Α.Σ. Μεσολογγίου σε διαδικασία εξυγίανσης βάσει του ν.4738/2020, παρουσίαση σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης (Σ.Ε.) και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. προκειμένου να χειριστεί οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την Σ.Ε. και την υλοποίησή της.

ΘΕΜΑ 2ον:Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης των μελών του Α.Σ. στις Γενικές Συνελεύσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, στις 17 Απριλίου 2022, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.