Εκκοκκιστήριο Βάμβακος Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση»

Το Εκκοκκιστήριο Βάμβακος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας κατασκευάστηκε την περίοδο 1982-1983 στην περιοχή Μαγούλα Νεοχωρίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και αποτελεί το μοναδικό εκκοκκιστήριο στην Δυτική Ελλάδα. Εξυπηρετεί τους βαμβακοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής Μεσολογγίου καθώς και του Νομού Ηλείας στην Πελοπόννησο.

Το Βαμβάκι

Το βαμβάκι είναι Αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό το οποίο ανήκει στην τάξη των Μαλαχωδών και στην οικογένεια των Μαλαχοειδών. Ιθαγενές των τροπικών περιοχών της Ασίας και της Αφρικής είναι γνωστό από τα πανάρχαια χρόνια και καλλιεργείται για τις ίνες του.

Η επιστημονική του ονομασία είναι γοσύπιο και οι βλαστοί του διακλαδώνονται φτάνοντας σε ύψος το 1,5 μέτρο. Έχει φύλλα με μακρύ μίσχο, μεγάλα και με έλασμα. Στη βάση του μίσχου βρίσκονται δύο μικρά παράφυλλα συνήθως οδοντωτά. Τα άνθη βγαίνουν από τις μασχάλες των φύλλων και είναι μεγάλα, μοναχικά και παράγονται από ανθοφόρους οφθαλμούς. Οι ανθοφόροι οφθαλμοί στην αρχή τους μοιάζουν με μικρές πυραμίδες και στο στάδιο αυτό τα άνθη του λέγονται χτένια. Ο καρπός του είναι κάψα και έχει 8-10 σπόρια που περιβάλλονται από λευκές ίνες.

Το βαμβάκι είναι φυτό απαιτητικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Το καταλληλότερο κλίμα για τη σωστή ανάπτυξη του είναι μέτρια ζέστη και κρύα άνοιξη, συχνές βροχοπτώσεις όχι μεγάλης έντασης. Τα κατάλληλα εδάφη θεωρούνται αυτά που είναι αμμοπηλώδη με αρκετή ποσότητα αργίλου, οργανικές ουσίες και λίγο άζωτο και φώσφορο.

Για να ωριμάσει το βαμβάκι πρέπει να περάσουν περίπου 2 μήνες από τη σπορά Η συλλογή του γίνεται με ειδικές μηχανές. Μετά τη συγκομιδή το βαμβάκι μεταφέρεται στα εκκοκκιστήρια. Εκεί γίνεται ο αποχωρισμός των ινών από το σπόρο, η απομάκρυνση τα διάφορων ξένων σωμάτων όπως χώμα, φύλλα , σπόρους καθώς και την περιττή υγρασία. Μετά από τις διαδικασίες αυτές τα βαμβάκια, καθαρά πλέον , συσκευάζονται σε μεγάλες μπάλες ή τετράγωνες παλέτες , δένονται , καταγράφεται η ποιότητα και προωθούνται στο εμπόριο.

Η κατασκευή υφασμάτων είναι η βασικότερη από τις διάφορες χρήσεις του βαμβακιού. Στην υφαντουργία οι ίνες του αποτελούν την κυριότερη ύλη. Τα βαμβακερά υφάσματα είναι πολύ καλής ποιότητας αν και σήμερα τα αντικαθιστούν με συνθετικά που στοιχίζουν λιγότερο. (πηγή: Wikipedia)

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βάμβακος.

Πολιτική του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή βαμβακιού πιστοποιημένης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ¨AGRO 2-1 & 2-2¨ καθώς και η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και όλες τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την παραγωγή του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε εγγεγραμμένη γεωργική εκμετάλλευση στο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού δραστηριοποιείται και λειτουργεί με γνώμονα τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και τις απαιτήσεις του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Κύριοι στόχοι που επιδιώκονται από την εφαρμογή του προγράμματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού είναι οι παρακάτω:

η παραγωγή ασφαλούς, ποιοτικού και ανταγωνιστικού προϊόντος για τον καταναλωτή.
η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικές επιπτώσεων της γεωργίας.
η προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των παραγωγών και του αντίστοιχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
η τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης που προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Ο Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ δεσμεύεται για την επιδίωξη και την τήρηση όλων των παραπάνω, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του αποτελούνται από οικόπεδο 80 στρεμμάτων, 2.000 τετρ. μέτρα κτιριακές εγκαταστάσεις με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, 12.000 τετρ. μέτρα κτιριακές εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (πρώτη ύλη, τελικά προϊόντα) και 300 τετρ. μέτρα κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων.

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο Μηχανολογικός εξοπλισμός υποστηρίζεται από τη κορυφαία εταιρία στον κλάδο επεξεργασίας βάμβακος την Lummus. Η γραμμή παραγωγής είναι πλήρης αυτοματοποιημένη και αποτελείτε από 3 κύριες εκκοκκιστικές μηχανές.

Προϊόντα Εργοστασίου

Τα προϊόντα που παράγει το εργοστάσιο μετά την επεξεργασία του σύσπορου βάμβακος είναι:

  • Εκκοκκισμένο καθαρό βαμβάκι απαλλαγμένο από τους σπόρους και τις ξένες ύλες. Το βαμβάκι συμπιέζεται σε μπάλες των 200-250 κιλών και συσκευάζεται σε ειδικούς σάκους.
  • Βαμβακόσπορος. Ο σπόρος μετά και την εξαγωγή του από τις ίνες που το περιβάλουν αποξηραίνεται, αποθηκεύεται σε σορούς και πωλείται είτε για την παραγωγή βαμβακέλαιου από τα σπορελαιουργεία, είτε για την παραγωγή ζωοτροφών.
  • Ξένες ύλες (κλαδάκια, φύλλα…) τα οποία αποθηκεύονται σε σορούς και πωλούνται για παραγωγή βιομάζας.