ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαδικασία Εγγραφής Νέων Μελών στο Μητρώο του Συνεταιρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαδικασία Εγγραφής Νέων Μελών στο Μητρώο του Συνεταιρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ << Η ΕΝΩΣΗ >>

Όσοι επιθυμούν την εγγραφή τους ως μέλη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου-Ναυπακτίας << Η ΕΝΩΣΗ >>
Η διαδικασία είναι η κάτωθι :
Α) Αίτηση Εγγραφής στην Γραμματεία του Α.Σ. με Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού και Φωτοτυπία Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
Β) Έγκριση της Αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.
Γ) Εξόφληση Συνεταιριστικής Μερίδας αξίας 1.000 € η οποία εξόφληση θα γίνεται με το ποσοστό έκπτωσης περίπου 5%, από την αγορά αγροτικών εφοδίων σε βάθος διετίας από την εγγραφή.
Κατά το ενδιάμεσο διάστημα δύναται να καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό ώσπου να συμπληρωθεί η αξία της συνεταιριστικής μερίδας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:26310 55200