Βραβείο 1

Βραβείο 1

Έπαινος συμμετοχής για την οργανωμένη παρουσία κατά την 9η Διεθνή έκθεση Zootechnia 2015 για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία.