Βραβείο 2

Βραβείο 2

Βραβείο Χρυσής Ελαιοθεστίας των προϊόντων »Αιτωλική Γη» στον Διαγωνισμό γεύσης επιτραπέζιας ελιάς του Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων Τριχωνίδας.