Βραβείο 4

Βραβείο 4

Αργυρό Βραβείο Ελαιόλαδου στον Διεθνή διαγωνισμό που διεξήχθη στην Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το 1933