Εκκοκκιστήριο Βάμβακος

Εκκοκκιστήριο Βάμβακος

Το Εκκοκκιστήριο Βάμβακος δημιουργήθηκε την περίοδο 1982-1983 στην περιοχή Μαγούλα Νεοχωρίου του Δήμου Μεσολογγίου.

Εξυπηρετεί περισσότερους από 2000 βαμβακοπαραγωγούς των περιοχών Μεσολογγίου και Ηλείας και επεξεργάζεται περίπου 8.000 τόνους σύσπορο βαμβάκι.

Τα προϊόντα του εργοστασίου εξάγονται σε περισσότερες απο 5 χώρες.