Κεντρικά Γραφεία

Κεντρικά Γραφεία

Τα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού βρίσκονται στην Ι.Π. Μεσολογγίου, Δ/νση: Ναυπάκτου 35, σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων, με 2.400 τ.μ. κτιριακές εγκαταστάσεις.

Τα Κεντρικά Γραφεία περιλαμβάνουν:

  • Κεντρική Διοίκηση
  • Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών
  • Τμήμα Ασφαλειών
  • Κατάστημα πώλησης Αγροτικών Εφοδίων
  • Κατάστημα πώλησης Μηχανημάτων