Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών

Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών

Το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών του Αγροτικού Συνεταιρισμού παρέχει στους παραγωγούς τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου αιτήσεων ΟΣΔΕ
  • Σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου για όλα τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
  • Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων των παραγωγών
  • Ασφάλειες παντός τύπου
  • Γεωτεχνική υποστήριξη