Εδώ και 4000 χρόνια, στη χώρα ανάμεσα στον Αχελώο και τον Εύηνο και στις πέραν αυτής χώρες της Ακαρνανίας και Ναυπακτίας, το ιερό δένδρο της ελιάς δίνει τους θρεπτικούς καρπούς του και το «χρυσό υγρό» το λάδι του.

6 εκατομμύρια δένδρα, 12 εκατομμύρια λίτρα λάδι και 13 εκατομμύρια κιλά βρώσιμες ελιές αποτελούν σήμερα τη βάση της οικονομίας της Αιτωλοακαρνανίας, της Μεσοποταμίας» της Ελλάδας, της χώρας που γεννήθηκε η Αιτωλική Συμπολιτεία. Το δημοκρατικότερο ομοσπονδιακό πολίτευμα, ακόμα και αυτής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που σήμα της είχε την Ελιά.

Με άριστες εδαφολογικές συνθήκες για την καλλιέργεια της ελιάς, με ολοκληρωμένες καλλιεργητικές μεθόδους και σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπακτίας εγγυάται άριστα προϊόντα όπως αυτά συνέβαλαν στην Μεσογειακή διατροφή για χιλιάδες χρόνια τώρα .

Η ελιά «Καλαμών» στην Αιτωλική Γη βρήκε τον ιδεώδη τόπο, τις άριστες συνθήκες, να δώσει τον ευλογημένο καρπό της…. τις πανέμορφες αμυγδαλωτές, με τη  πλούσια τραγανή σάρκα, τις γνωστές ελιές Καλαμών.